knoopn


the knoopn project

knoopn

Het kunstwerk aan de wand als de knoop aan de jas

Sinds 2009 maak ik keramische, uitvergrote knopen: een eindeloze reeks van eenvoudige, zonderlinge, in het oog springend, curieuse, treffende, alledaagse, vreemde, gewone, groene,  merkwaardige, excentrieke, gelijkende, blinkende, exclusieve, bijpassende, nostalgische, ongebruikelijke, verrassende, rare, zeldzame, tactiele, gelijkmatige, monotone, gegroefde, bolle, holle, afwijkende, unieke, markante, enige, kale, ordinaire, ambachtelijke, sculpturale, platte, uniforme, hedendaagse, typerende, representatieve, rare, herkenbare, saaie, wonderlijke, kostbare, glanzende, vermakelijke, esthetische, mottige, stralende, gelaagde, mysterieuze…

The work of art on the wall as the button on the jacket

Since 2009 I make ceramic, enlarged buttons: an endless line of simple, strange, noteworthy, curious, striking, common, alien, usual, green, remarkable, excentric,
similar, shiny, exclusive, matching, nostalgic, offbeat, surprising, funny, unique, resembling, shaped, smooth, monotone, grooved, round, hollow, odd, special, distinct, exceptional, bald, ordinairy, traditional, sculptural, flat, uniform, contemporary, typical, representive, peculiar, recognizable, dull, wonderful, valuable, glossy, amusing, stylish, dim, radiant, layered, mysterious…..

materiaal/ techniek: keramiek, steengoed, unica